Punjenje pomoću USB kabla
Punjenje pomoću USB kabla

Punjenje pomoću USB kabla

USB kabl se priključuje u donji deo uređaja. Kada je priključen na uređaj, kabl omogućava punjenje, prenos podataka na host računar i priključivanje USB perifernih uređaja.
  1. Povežite USB kabl sa uređajem.
  2. Povežite USB konektor napajanja.
  3. Uključite u zidnu naponsku utičnicu.
    Jedan kraj USB kabla priključuje se u tablet, a drugi na napajanje