Instaliranje nano SIM kartice
Instaliranje nano SIM kartice

Instaliranje nano SIM kartice

Ležište za nano SIM karticu dostupno je samo na ET45 uređajima. Sledeći koraci odnose se samo na instaliranje ili zamenu nano SIM kartice.
 1. Proverite da li je tablet isključen.
  Nemojte pokušavati da izvadite bateriju dok je tablet uključen.
  1. Pritisnite i držite dugme za napajanje dok se ne pojavi meni.
  2. Dodirnite
   Power off (Isključi)
   .
 2. Podignite ugao poklopca baterije (1) iz oblasti sa urezima i pažljivo uklonite poklopac baterije sa uređaja (2) kao što je prikazano.
  Nemojte koristiti nikakav alat za uklanjanje poklopca baterije ili baterije. Bušenje baterije ili zaptivke može da izazove opasno stanje i mogući rizik od povrede.
  Prst podiže i uklanja poklopac baterije
 3. Noktom gurnite prekidač za zaključavanje baterije i zadržite ga u otključanom položaju (1).
 4. Dok je prekidač u otključanom položaju, podignite bateriju iz oblasti sa urezima (2), okrenite bateriju nagore i izvadite je iz ležišta (3).
  Okrenite bateriju nagore, a zatim je izvucite iz ležišta
 5. Nakon što uklonite bateriju iz tableta, otpustite prekidač za zaključavanje baterije.
 6. Ako zamenjujete nano SIM karticu, uklonite postojeću karticu.
  1. Gurnite instaliranu SIM karticu i otpustite.
  2. Kartica će blago iskočiti da biste mogli da je uklonite.
  3. Izvadite SIM karticu iz ležišta. Trebalo bi lako da izvučete karticu. Ako to nije slučaj, SIM kartica nije pravilno izbačena. Ponovite korak A.
 7. Umetnite nano SIM karticu tako da kontakti budu okrenuti nagore.
  SIM kartica ulazi u ležište za SIM karticu
 8. Gurnite SIM karticu unutra i uverite se da je legla na mesto.
 9. Vratite bateriju, tako da prvo ide strana sa kontaktima.
  Jedna strana baterije u ležištu.
 10. Lagano gurnite bateriju prema kontaktima (1) dok je baterija rotirate nadole u ležište (2), vodeći računa da pravilno legne na mesto.
  Pomerite prekidač, a zatim rotirajte bateriju nadole
  Vodite računa o orijentaciji poklopca baterije. Ako poklopac baterije ne vratite pravilno, može doći do oštećenja.
 11. Umetnite kraj poklopca baterije sa jezičcima u otvore na ležištu baterije (1).
 12. Rotirajte poklopac nadole (2).
  Umetnite poklopac baterije, tako da prvo ide kraj sa jezičcima
 13. Pažljivo pritisnite po ivicama poklopca. Uverite se da je poklopac pravilno legao.
  Pritisnite sve ivice poklopca baterije