Čitanje NFC kartica
Čitanje NFC kartica

Čitanje NFC kartica

Tablet podržava čitanje NFC kartica. NFC antena se nalazi sa zadnje strane tableta, ispod NFC logotipa.
Kada se otvori aplikacija sa podrškom za NFC, prinesite NFC karticu anteni. U zavisnosti od aplikacije, zvučni ili vizuelni signal ukazuje na uspešno očitavanje kartice.