Korišćenje kamere
Korišćenje kamere

Korišćenje kamere

Koristite prednju ili zadnju kameru da biste snimili fotografiju ili video.
Ako koristite prednju kameru, pomerite prekidač za privatnost prednje kamere u otvoreni položaj.
Da biste snimili fotografiju ili video:
  1. Otvorite aplikaciju kameru.
  2. Uperite zadnju kameru ka subjektu.
  3. Dodirnite dugme okidača na ekranu da biste snimili fotografiju ili video.