Podešavanje uređaja
Podešavanje uređaja

Podešavanje uređaja

Da biste počeli da koristite uređaj prvi put:
ET6x sa baterijom isporučuje se u režimu za transport kako bi se sprečilo pražnjenje tokom transporta i skladištenja. Da biste prebacili tablet iz režima za transport, postavite tablet u postolje za automobil sa napajanjem, povežite napajanje pomoću USB kabla ili pritisnite dugme za napajanje.
  1. Instalirajte nano SIM karticu (opciono samo za ET65).
  2. Instalirajte microSD karticu (opciono).
  3. Instalirajte bateriju.
  4. Napunite uređaj.