Instaliranje microSD kartice
Instaliranje microSD kartice

Instaliranje microSD kartice

Slot za microSD karticu pruža sekundarnu trajnu memoriju. Slot se nalazi ispod baterije. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili sa karticom i pridržavajte se preporuka proizvođača za upotrebu.
Pridržavajte se odgovarajućih mera opreza za elektrostatičko pražnjenje (ESD) da biste izbegli oštećivanje microSD kartice. Odgovarajuće ESD mere opreza uključuju, ali nisu ograničene na, rad na ESD podlozi i staranje da je operater pravilno uzemljen.
 1. Pomerite bravice za otpuštanje baterije ka krajevima tableta.
  Baterija delimično izlazi.
 2. Izvadite bateriju iz tableta.
 3. Uklonite vrata za pristup.
 4. Pomerite držač microSD kartice u otključani položaj.
 5. Podignite držač microSD kartice.
 6. Umetnite microSD karticu u otvor držača kartice i proverite da li je kartica legla u jezičke za držanje sa obe strane otvora.
 7. Zatvorite držač microSD kartice i fiksirajte ga.
 8. Da biste osigurali pravilno zaptivanje uređaja, vrata za pristup morate da vratite tako da bezbedno legnu na mesto.
 9. Vratite vrata za pristup.
 10. Umetnite bateriju u odeljak za bateriju sa zadnje strane uređaja tako da donja strana ide prva.
  instaliranje baterije
 11. Pritisnite bateriju nadole u odeljak dok bravice za oslobađanje ne legnu na mesto.