Popravka ili zamena
Popravka ili zamena

Popravka ili zamena

Za kupovinu nove baterije, popravku i zamenu baterije, posetite Zahtevanje popravke.
Usluge popravke i zamene za ET60/65 za period od 3 do 5 godina od datuma prodaje možete da kupite od One Care usluga podrške