Punjenje uređaja
Punjenje uređaja

Punjenje uređaja

Pre prve upotrebe tableta, povežite ga sa spoljnim izvorom napajanja da biste napunili bateriju.
Tableti bez baterije ne zahtevaju punjenje.
Tablet treba da bude povezan na spoljni izvor napajanja sve dok se potpuno ne napuni. LED indikator punjenja svetli zeleno kada se tablet potpuno napuni. Tablet možete da koristite dok se puni.
Da biste napunili glavnu bateriju, povežite dodatnu opremu za punjenje na odgovarajući izvor napajanja.
Postavite uređaj na postolje ili povežite USB punjač. Uređaj će se uključiti i počeće da se puni. LED indikator punjenje/obaveštenja treperi narandžasto tokom punjenja, a zatim svetli zeleno kada je baterija potpuno napunjena.
Baterija se puni od potpuno ispražnjene do 90% za približno 3,5 sata, a od potpuno ispražnjene do 100% za približno 4,5 sata. U mnogim slučajevima, punjenje do 90% sasvim je dovoljno za celodnevnu upotrebu. Kompletno punjenje do 100% daje približno 14 sati upotrebe. Da biste ostvarili najbolje rezultate punjenja, koristite isključivo Zebra dodatnu opremu za punjenje i baterije. Baterije punite na sobnoj temperaturi dok je uređaj u režimu mirovanja.