Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

Napunite bateriju pre upotrebe uređaja.
Indikatori punjenja
LED
Indikacija
Isključeno
Uređaj nema napajanje. Uređaj koristi bateriju bez ćelija.
Sporo treperi narandžasto
(1 treptanje na svake 4 sekunde)
Uređaj se puni.
Sporo treperi crveno
(1 treptanje na svake 4 sekunde)
Uređaj se puni, ali je baterija na kraju radnog veka.
Brzo treperi narandžasto
(2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju. Moguće greške pri punjenju uključuju:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje se predugo odvija bez završetka (obično osam sati).
Brzo treperi crveno
(2 treptaja u sekundi)
Greška pri punjenju i baterija je na kraju radnog veka. Moguće greške pri punjenju uključuju:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje se predugo odvija bez završetka (obično osam sati).
Neprekidno zeleno
Punjenje je završeno.
Neprekidno crveno
Punjenje je završeno, ali je baterija na kraju radnog veka.
Treperi crveno
(1 treperenje u sekundi)
Tablet bez baterije je povezan na spoljno napajanje.