Temperatura punjenja
Temperatura punjenja

Temperatura punjenja

Baterije punite na ambijentalnim temperaturama.
Punite baterije na temperaturama od 5 °C do 40 °C (41°F do 104°F). Uređaj uvek puni bateriju na bezbedan i inteligentan način. Na višim temperaturama (npr, približno +37 °C (+98 °F)) uređaj može na kratko naizmenično da omogući i onemogući punjenje baterije kako bi se održala na prihvatljivoj temperaturi. Uređaj pomoću LED indikatora pokazuju kada je punjenje onemogućeno zbog neuobičajenih temperatura.