Skeniranje pomoću internog skenera
Skeniranje pomoću internog skenera

Skeniranje pomoću internog skenera

Koristite interni skener da biste snimili podatke iz bar-koda.
Za čitanje bar-koda potrebna je aplikacija koja podržava skeniranje. Uređaj sadrži aplikaciju DataWedge koja omogućava korisniku da omogući skeneru da dekodira podatke bar-koda i da prikaže sadržaj bar-koda.
  1. Proverite da li je aplikacija otvorena na uređaju i da li je istaknuto tekstualno polje (tekstualni kursor u tekstualnom polju).
  2. Usmerite izlazni prozor uređaja prema bar-kodu.
  3. Pritisnite i zadržite dugme za skeniranje.
    Tačka za usmeravanje sa osvetljenjem uključuje se kao pomoć pri usmeravanju.
  4. Vodite računa da bar-kod bude u području koje formira šema za usmeravanje. Tačka za usmeravanje se koristi za veću vidljivost u uslovima snažnog osvetljenja.
    Podrazumevano se oglašava zvučni signal koji ukazuje na to da je bar-kôd uspešno dekodiran.
  5. Snimljeni podaci pojavljuju se u polju za tekst.