Skeniranje pomoću kamere
Skeniranje pomoću kamere

Skeniranje pomoću kamere

Koristite kameru da biste snimili podatke iz bar-koda.
Za čitanje bar-koda potrebna je aplikacija koja podržava skeniranje. Uređaj sadrži aplikaciju DataWedge koja omogućava korisniku da omogući skeneru da dekodira podatke bar-koda i da prikaže sadržaj bar-koda.
  1. Proverite da li je aplikacija otvorena na uređaju i da li je istaknuto tekstualno polje (tekstualni kursor u tekstualnom polju).
  2. Usmerite prozor kamere prema bar-kodu.
  3. Pritisnite i zadržite dugme za skeniranje. Podrazumevano se na ekranu prikazuje ekran za skeniranje.
  4. Pomerajte uređaj dok bar-kôd ne postane vidljiv na ekranu.
  5. Podrazumevano se oglašava zvučni signal koji ukazuje na to da je bar-kôd uspešno dekodiran.
  6. Snimljeni podaci pojavljuju se u polju za tekst.