Konfigurera enheten
Konfigurera enheten
View content for :
Product:

Konfigurera enheten

Börja använda enheten första gången.
  1. Installera ett microSD-kort (tillval).
  2. Installera batteriet.
  3. Ladda enheten.