Batteribyte
Batteribyte
View content for :
Product:

Batteribyte

Byta batteri i enheterna
HC20 och HC50
.
Användarmodifiering av enheten som etiketter, inventariemärkning, graveringar, dekaler, osv., särskilt i batterifacket, kan äventyra enhetens eller tillbehörens avsedda prestanda. Prestandanivåer som exempelvis inkapsling (IP), stöttålighet (fall), funktionalitet, temperaturbeständighet osv. kan påverkas. ANVÄND INTE etiketter, inventariemärkningar, graveringar, dekaler osv. i batterifacket.
När du byter batteri ska du inte sätta i eller ta ut microSD-kortet.
 1. Tryck på strömknappen tills menyn visas.
 2. Tryck på
  Stäng av
  .
 3. Ta bort handremmen om den sitter på.
 4. Tryck ned de två spärrarna.
  tryck ned spärrarna
 5. Ha inte fingrarna under spärrarna när du drar i batteriet. Det kan skada spärrarna.
  lyft inte spärrarna
 6. Tryck in de två spärrarna mot mitten av enheten samtidigt som du trycker ned dem. Spärrarna måste vara helt nedtryckta för att batteriet ska lossna.
  tryck in spärrarna
 7. Lyft ut batteriet ur enheten.
 8. Sätt i ersättningsbatteriet, med undersidan först, i batterifacket på baksidan av enheten.
  sätta i batteriet
 9. Tryck ned batteriet tills batteriets frigöringsspärrar snäpper på plats.
 10. Sätt tillbaka handremmen vid behov.
 11. Slå på enheten genom att trycka på strömknappen.