Installera ett microSD-kort
Installera ett microSD-kort
View content for :
Product:

Installera ett microSD-kort

 1. Vidta korrekta försiktighetsåtgärder för elektrostatisk urladdning (ESD) för att undvika att skada microSD-kortet. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.
 2. Dra ut korthållaren ur enheten.
  ta bort korthållaren
 3. Sätt i microSD-kortet, kontaktänden först, med kontakterna vända uppåt, i korthållaren.
  Placera SD-kortet i hållaren
 4. Vrid microSD-kortet nedåt.
 5. Tryck ned kortet i korthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
 6. Sätt tillbaka korthållaren.
  sätt i korthållaren