Ladda enheten
Ladda enheten
View content for :
Product:

Ladda enheten

Se till att du följer riktlinjerna för batterisäkerhet som beskrivs i enhetens produktreferensguide.
Använd ett av följande tillbehör för att ladda enheten eller reservbatteriet.
Laddning och kommunikation
Beskrivning
Artikelnummer
Laddning
Kommunikation
Batteri (i enhet)
Reservbatteri
USB
Ethernet
Laddningsdocka med 1 fack
CRD-HC2L5L-BS1CO
Ja
Nej
Nej
Nej
Laddningsdocka med 1 fack och docka för reservbatteri
CRD-HC2L5L-2S1D1B
Ja
Ja
Nej
Nej
Batteriladdare med 4 fack
SAC-HC2L5L-4SCHG
Nej
Ja
Nej
Nej
Laddningsdocka med 5 fack
CRD-HC2L5L-BS5CO
Ja
Nej
Nej
Nej