Huvudbatteriet laddas
Huvudbatteriet laddas
View content for :
Product:

Huvudbatteriet laddas

Innan du använder enheten för första gången laddar du huvudbatteriet tills den gröna lysdioden för laddning/meddelande lyser med fast sken. Använd en kabel eller docka med lämplig strömförsörjning för att ladda enheten.
Följande batteri finns tillgängligt:
  • Standard Healthcare 3 800 mAh PowerPrecision LI-ON-batteri med BLE-signal – artikelnummer: BTRY-TC2K-2XMAXB-01
Enhetens laddnings- och meddelandeindikator anger laddningsstatus för batteriet i enheten. Standardbatteriet laddas från helt urladdat till 80 % på mindre än 1 timme och 20 minuter. Det utökade batteriet laddas från helt urladdat till 80 % på mindre än 1 timme och 50 minuter.
Ladda batterierna i rumstemperatur med enheten i viloläge.
Indikatorlampor för laddning/avisering
Tillstånd
Indikering
Av
Enheten laddas inte. Enheten sitter inte rätt i dockan, eller så är ingen strömkälla ansluten. Laddaren/dockan får ingen ström.
Blinkar långsamt gult (en blinkning var fjärde sekund)
Enheten laddas.
Blinkar långsamt rött (en blinkning var fjärde sekund)
Enheten laddas men batteriet är på väg att ta slut.
Fast grönt sken
Laddningen är färdig.
Fast rött sken
Laddningen är klar men batteriet är snart slut.
Blinkar snabbt gult (två blinkningar/sekund)
Laddningsfel, t.ex.
  • Temperaturen är för låg eller för hög
  • Laddningen har pågått för länge utan att slutföras (normalt åtta timmar).
Blinkar snabbt i rött (två blinkningar/sekund)
Laddningsfel men batteriet är snart slut, till exempel:
  • Temperaturen är för låg eller för hög
  • Laddningen har pågått för länge utan att slutföras (normalt åtta timmar).