Laddning av reservbatteri
Laddning av reservbatteri

Laddning av reservbatteri

Indikatorlamporna för laddning av reservbatteriet på laddningsdockan med 4 fack visar status för laddningen av reservbatteriet.
Standardbatteriet och det utökade batteriet laddas från helt urladdat till 90 % på mindre än 4 timmar.
LED
Indikering
Fast gult sken
Reservbatteriet laddas.
Fast grönt sken
Reservbatteriet har laddats.
Fast rött sken
Reservbatteriet laddas och batteriet är på väg att ta slut. Laddningen är slutförd och batteriet är på väg att ta slut.
Blinkar snabbt i rött (två blinkningar/sekund)
Fel vid laddning. Kontrollera placeringen av reservbatteriet och batteriet är på väg att ta slut.
Av
Inget reservbatteri i facket. Reservbatteriet är inte korrekt placerat i facket. Dockan får ingen ström.