Laddningsdocka med 1 fack och docka för reservbatteri
Laddningsdocka med 1 fack och docka för reservbatteri
View content for :
User:
Product:

Laddningsdocka med 1 fack och docka för reservbatteri

Dockan förser enheten och ett reservbatteri med ström.
Se till att du följer riktlinjerna för batterisäkerhet som beskrivs i produktreferensguiden.
Laddningsdocka med 1 fack och reservbatteriladdare:
  • Ger 5 V DC spänning för drift av enheten.
  • Laddar enhetens batteri.
  • Laddar ett reservbatteri.
Dockan med 1 fack med fack för reservbatteri
1
Fack för laddning av reservbatterier.
2
Indikatorlampa för laddning av reservbatteri
3
USB-C-port
USB-C-porten är endast en serviceanslutning för uppgradering av fast programvara och är inte avsedd för laddning.
4
Strömindikator
5
Laddningsfack för enheten med mellanlägg