Laddningstemperatur
Laddningstemperatur

Laddningstemperatur

Ladda batterierna i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C. Enheten eller dockan utför alltid batteriladdning på ett säkert och intelligent sätt. Vid högre temperaturer (till exempel cirka +37 °C) kan enheten eller dockan under korta tidsperioder växla mellan att aktivera och inaktivera batteriladdning för att hålla batteriet vid acceptabla temperaturer. Indikatorlampan på enheten och dockan visar när laddningen har avaktiverats på grund av onormal temperatur.