Konfigurera enheten
Konfigurera enheten
View content for :
Product:

Konfigurera enheten

Slutför för att börja använda
TC22/TC27
.
Börja använda enheten första gången.
  1. Installera ett microSD-kort (tillval).
  2. Installera ett nano-SIM-kort (tillval)
  3. Installera batteriet.
  4. Ladda enheten.