Aktivera ett eSIM-kort
Aktivera ett eSIM-kort
View content for :
Product:

Aktivera ett eSIM-kort

Du kan använda ett SIM-kort, ett eSIM-kort eller båda delarna för TC27. Du kan välja vilket SIM-kort som ska användas för olika åtgärder, som meddelanden och samtal. Innan du använder ett eSIM-kort måste du aktivera det.
Innan du lägger till ett eSIM-kort kontaktar du operatören för att få tillgång till eSIM-tjänsten och aktiverings- eller QR-koden för den.
Så här aktiverar du ett eSIM-kort:
 1. Upprätta en internetanslutning på enheten via Wi-Fi eller mobildata med ett installerat SIM-kort.
 2. Gå till
  Inställningar
  .
 3. Tryck på
  Network & internet (Nätverk och internet)
  Mobile Networks (Mobila nätverk)
  .
 4. Om det finns ett installerat SIM-kort trycker du på
  +
  intill
  SIMs (SIM-kort)
  , om det inte finns något installerat SIM-kort trycker du på
  SIMs (SIM-kort)
  .
  Skärmen
  Mobile Network (Mobilt nätverk)
  visas.
 5. Välj
  MANUAL CODE ENTRY (ANGE KOD MANUELLT)
  för att ange aktiveringskoden eller tryck på
  SCAN (SKANNA)
  för att skanna QR-koden för att hämta eSIM-kortet.
  Dialogrutan
  Confirmation!!! (Bekräfta)
  visas.
 6. Tryck på
  OK
  .
 7. Ange aktiveringskoden eller skanna QR-koden.
 8. Tryck på
  NEXT (NÄSTA)
  .
  Meddelandena ”
  Downloading a profile (Hämtar en profil)
  ” och ”
  Use Network Name? (Vill du använda nätverksnamnet?)
  ” visas.
 9. Tryck på
  ACTIVATE (AKTIVERA)
  .
 10. Tryck på
  Done (Stäng)
  .
  Nu är eSIM-kortet aktivt.