Avaktivera ett eSIM-kort
Avaktivera ett eSIM-kort
View content for :
Product:

Avaktivera ett eSIM-kort

Du kan avaktivera eSIM-kortet i TC27 tillfälligt och sedan aktivera det igen.
Så här avaktiverar du ett eSIM-kort:
 1. Upprätta en internetanslutning på enheten via Wi-Fi eller mobildata med ett installerat SIM-kort.
 2. Tryck på
  Network & internet (Nätverk och internet)
  SIMs (SIM-kort)
  .
 3. Tryck på det eSIM-kort du vill avaktivera i avsnittet
  Download SIM (Hämta SIM-kort)
  .
 4. Tryck på
  Use SIM (Använd SIM-kort)
  för att avaktivera eSIM-kortet.
 5. Tryck på
  Yes (Ja)
  .
  eSIM-kortet avaktiveras.