Installera SIM-kortet
Installera SIM-kortet
View content for :
Product:

Installera SIM-kortet

Du måste använda ett SIM-kort för att kunna ringa och överföra data över ett mobilt nätverk med TC27.
 1. Använd endast ett nano-SIM-kort.
  För korrekt elektrostatisk urladdning (ESD) bör du undvika att skada SIM-kortet. Föreskrifterna omfattar, men kan inte begränsas till, användning av ESD-underlägg på arbetsytan samt ordentligt jordad utrustning.
 2. Dra ut korthållaren ur enheten.
  Dra ut SIM-korthållaren
 3. Vänd på korthållaren.
 4. Sätt i SIM-kortet i korthållaren med kontakterna vända uppåt.
  Sätt i SIM-kortet i hållaren.
 5. Vrid SIM-kortet nedåt.
 6. Tryck ned SIM-kortet i korthållaren och se till att det sitter ordentligt på plats.
 7. Vänd på korthållaren och sätt tillbaka korthållaren.
  Sätt tillbaka SIM-korthållaren.