Sätta i batteriet
Sätta i batteriet
View content for :
Product:

Sätta i batteriet

Användarmodifiering av enheten som etiketter, inventariemärkning, graveringar och dekaler, särskilt i batterifacket, kan äventyra enhetens eller tillbehörens avsedda prestanda. Prestandanivåer som exempelvis inkapsling (IP), stöttålighet (fall), funktionalitet och temperaturbeständighet kan påverkas. ANVÄND INTE etiketter, inventariemärkningar, graveringar eller dekaler i batterifacket.
  1. Sätt i batteriet, undersidan först, i batterifacket på baksidan av enheten.
    Sätta i ett batteri
  2. Tryck ned batteriet i batterifacket tills batteriets frigöringsspärrar snäpper på plats.