Ladda enheten
Ladda enheten
View content for :
Product:

Ladda enheten

Se till att du följer riktlinjerna för batterisäkerhet som beskrivs i enhetens produktreferensguide.
Använd ett av följande tillbehör för att ladda enheten eller reservbatteriet.
Reservbatteriet laddar både standardbatterier och utökade batterier.
Laddning och kommunikation
Beskrivning
Artikelnummer
Laddning
Kommunikation
Batteri (i enhet)
Reservbatteri
USB
Ethernet
Laddningsdocka med 1 fack
CRD-TC2L-BS1CO-01
Ja
Nej
Nej
Nej
USB-laddningsvagga med 1 fack
CRD-TC2L-SE1ET-01
Ja
Nej
Ja
Nej
Laddningsdocka med 1 fack och docka för reservbatteri
CRD-TC2L-BS11B-01
Ja
Ja
Nej
Nej
Batteriladdare med 4 fack
SAC-TC2L-4SCHG-01
Nej
Ja
Nej
Nej
Laddningsdocka med 5 fack
CRD-TC2L-BS5CO-01
Ja
Nej
Nej
Nej
Ethernet-docka med 5 fack
CRD-TC2L-SE5ET-01
Ja
Nej
Nej
Ja