Skanna med intern kamera
Skanna med intern kamera

Skanna med intern kamera

Det krävs ett program med avläsningsfunktioner för att avläsa streckkoden. Enheten är utrustad med programmet DataWedge, som gör det möjligt för dig att aktivera bildbehandlaren, avkoda streckkodsdata och visa streckkodens innehåll.
SE55 visar en grön siktpunkt (streck-prick-streck). Bildbehandlaren SE4710 visar en röd siktpunkt.
 1. Kontrollera att ett program är öppet på enheten och att textfältet är i fokus (textmarkör i textfältet).
 2. Rikta skannerns avläsare mot en streckkod.
  avläsning
 3. Tryck och håll in scan button (avläsningsknappen).
  Enheten projicerar avläsningsmönstret.
 4. När enheten är i plocklistläge avkodar inte enheten streckkoden förrän mitten av punkten rör vid streckkoden.
 5. Kontrollera att streckkoden befinner sig inom det område som bildas av avläsningsmönstret. Riktpunkten används för bättre sikt i starkt ljus.
  SE4710
  SE55
  SE4710 plocklistläge
  SE55 plocklistläge
  att avkodningen av streckkoden är klar.
 6. Släpp avläsningsknappen.
  Avkodning med streckkodsläsaren sker vanligen omedelbart. Enheten upprepar stegen som krävs för att ta ett digitalt foto (bild) av en dålig eller svår streckkod så länge som avläsningsknappen hålls intryckt.
Enheten visar streckkodsdata i textfältet.