Funktioner
Funktioner

Funktioner

Det här avsnittet innehåller en beskrivning av funktionerna för handdatorn TC53e.
Vy framifrån och från sidan
Enheten framifrån och från sidan.
Objekt på framsidan och på sidan
Nummer
Objekt
Beskrivning
1
Främre kamera (8 miljoner bildpunkter)
Tar foton och spelar in videofilmer.
2
Skanningsindikator
Visar datainsamlingsstatus.
3
Mottagare
Används för ljuduppspelning i lurläge.
4
Närhets-/ljussensor
Mäter omgivningsljus för styrning av intensiteten för skärmbakgrundsbelysningen.
5
Batteristatusindikator
Visar batteriladdningsstatus under laddning och aviseringar som har genererats av program.
6, 9
Avläsningsknapp
Initierar datainsamling (programmerbar).
7
Volymknapp upp/ner
Höjer och sänker ljudvolymen (programmerbar).
8
6-tums-LCD-pekskärm
Visar all information som krävs för att använda enheten.
10
PTT-knapp (Push-To-Talk)
Används vanligtvis för PTT-kommunikation.
Vy bakifrån och uppifrån
Enheten framifrån och underifrån.
Objekt på baksidan och på ovansidan
Nummer
Objekt
Beskrivning
1
Strömbrytare
Slår på och av skärmen. Håll in för att slå av, starta om eller låsa enheten.
2, 5
Mikrofon
Används för kommunikation i telefon-/handsfreeläge, ljudinspelning och brusreducering.
3
Avläsare
Utför datainsamling med hjälp av bildbehandlaren.
4
8 vanliga I/O-stift på baksidan
Används för värdkommunikation, ljud och enhetsladdning via kablar och tillbehör.
6
Frigöringsspärrar för batteriet
Kläm ihop båda spärrarna och lyft för att ta bort batteriet.
7
Batteri
Strömförsörjer enheten.
8
Handremspunkter
Fästpunkter för handremmen.
9
Bakre kamera (16 miljoner bildpunkter) med blixt
Ta foton och spela in videofilmer med blixt för belysning för kameran.
Vy underifrån
Enheten framifrån och underifrån.
Objekt på undersidan
Nummer
Objekt
Beskrivning
10
Högtalare
Ger ljudutgång för video- och musikuppspelning. Ger ljud i högtalarläge.
11
Likströmsingångsstift
Ström/jord för laddning (5 till 9 V).
12
Mikrofon
Används för kommunikation i telefon-/handsfreeläge, ljudinspelning och brusreducering.
13
USB Type-C och två laddningsstift
Används för strömförsörjning av och kommunikation för enheten via ett I/O-USB-C-gränssnitt med två laddningsstift.