Installera ett microSD-kort
Installera ett microSD-kort

Installera ett microSD-kort

På microSD-kortplatsen kan du installera ett sekundärt, beständigt minne. Kortplatsen sitter under batteripaketet. Läs mer i den dokumentation som medföljde kortet och följ tillverkarens rekommendationer för användning.
Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för elektrostatisk urladdning för att undvika att skada microSD-kortet, som att använda ett underlägg för elektrostatisk urladdning och se till att du är ordentligt jordad.
 1. Lyft åtkomstluckan.
  Bild på microSD-locket från enhetens insida.
 2. Skjut microSD-korthållaren till det öppna läget.
  Bild på microSD-hållaren med en pil som pekar åt höger för att visa det öppna läget.
 3. Lyft luckan till microSD-korthållaren.
  Bild på luckan till microSD-korthållaren med öppningen till höger.
 4. Sätt i microSD-kortet i korthållaren. Se till att kortet skjuts in i låsflikarna på vardera sidan av luckan.
  Bild på hur microSD-kortet sätts i.
 5. Stäng microSD-korthållaren.
  Bild på microSD-korthållaren som stängs.
 6. Skjut microSD-korthållaren till det låsta läget.
  Bild på microSD-hållare i låst läge.
  Du måste sätta tillbaka åtkomstluckan och se till att den sitter ordentligt fast så att enheten är tät.
 7. Sätt tillbaka åtkomstluckan.
  Bild på hur microSD-luckan sätts tillbaka på enheten.