Ladda enheten
Ladda enheten

Ladda enheten

För bästa laddningsresultat bör du endast använda Zebra-laddningstillbehör och -batterier. Ladda batterierna i rumstemperatur med enheten i viloläge.
Standardbatterier laddas från helt urladdade till 90 % på cirka 2 timmar och från helt urladdade till 100 % på cirka 3 timmar. I många fall räcker en laddningsnivå på 90 % för daglig användning. Beroende på användningsprofil kan en laddningsnivå på 100 % räcka för cirka 14 timmars användning.
Enheten eller tillbehöret utför alltid batteriladdning på ett säkert och intelligent sätt och använder indikatorn för att visa när laddningen är avaktiverad på grund av onormala temperaturer och dessutom visas ett meddelande på enhetsskärmen.
Temperatur
Batteriladdningsbeteende
20 till 45 °C
Optimalt laddningsintervall.
0 till 20 °C/45 till 50 °C
Laddningen går långsammare för att optimera JEITA-kraven för cellen.
Under 0 °C/över 50 °C
Laddningen avbryts.
Över 55 °C
Enheten stängs av.
Så här laddar du huvudbatteriet:
  1. Anslut laddningstillbehöret till en lämplig strömkälla.
  2. Sätt enheten i dockan eller anslut den till en strömkabel (minst 9 V/2 A).
    Enheten slås på och börjar laddas. Indikatorlampan för laddning/avisering blinkar gult vid laddning, och lyser med ett fast grönt sken när den är fulladdad.