Ladda reservbatteriet
Ladda reservbatteriet

Ladda reservbatteriet

Det här avsnittet innehåller information om hur du laddar reservbatterier. För bästa laddningsresultat bör du endast använda Zebra-laddningstillbehör och -batterier.
  1. Sätt ett reservbatteri i reservbatterifacket.
  2. Kontrollera att batteriet sitter på rätt sätt.
    Indikatorn för reservbatteriladdning (1) blinkar, vilket visar att batteriet laddas.
Batteriet laddas från helt urladdat till 90 % på cirka 2,5 timmar och från helt urladdat till 100 % på cirka 3,5 timmar. I många fall räcker en laddningsnivå på 90 % gott och väl för daglig användning. Beroende på användningsprofil kan en laddningsnivå på 100 % räcka för cirka 14 timmars användning.