Laddningsindikatorer
Laddningsindikatorer

Laddningsindikatorer

Laddnings-/aviseringsindikator som visar laddningsstatus.
Indikatorlampor för laddning/avisering
Status
Indikatorfärg
Indikering
Av
Enheten laddas inte.
  • Enheten sitter inte rätt i dockan, eller så är ingen strömkälla ansluten.
  • Laddaren/dockan får ingen ström.
Blinkar långsamt i gult
(en blinkning var fjärde sekund)
Enheten laddas.
Blinkar långsamt i rött
(en blinkning var fjärde sekund)
Enheten laddas men batteriet är på väg att ta slut.
Fast grönt sken
Laddningen är slutförd.
Fast rött sken
Laddningen är klar men batteriet är snart slut.
Blinkar snabbt i gult
(två blinkningar/sekund)
Laddningsfel. Till exempel:
  • Temperaturen är för låg eller för hög.
  • Laddningen har pågått för länge utan att slutföras (vanligtvis tolv timmar).
Blinkar snabbt i rött
(två blinkningar/sekund)
Laddningsfel och livslängden för batteriet har uppnåtts. Till exempel:
  • Temperaturen är för låg eller för hög.
  • Laddningen har pågått för länge utan att slutföras (vanligtvis tolv timmar).