Sätta i batteriet
Sätta i batteriet

Sätta i batteriet

Det här avsnittet innehåller information om hur du sätter i ett batteri i enheten.
Du får inte sätta etiketter, tillgångsetiketter, klistermärken eller andra objekt eller gravera i batterifacket. Det kan äventyra avsedda prestanda för enheten och tillbehören och kan påverka prestandanivåer som tätning (IP-klassificering), stöttålighet (fall), funktioner och temperaturbeständighet.
  1. Sätt i batteriet med undersidan först i batterifacket på baksidan av MC45.
  2. Tryck ned batteriet tills det klickar fast på plats.
    Bild på hur batteriet sätts i i enheten med undersidan först.