Skanna med intern kamera
Skanna med intern kamera

Skanna med intern kamera

Använd den interna bildbehandlaren för att läsa in streckkodsdata.
Om du vill använda en streck- eller QR-kod måste du använda ett program med skanningsfunktioner. Enheten innehåller appen DWDemo (DataWedge Demonstration) som du kan använda till att aktivera kameran, avkoda streck-/QR-kodsdata och visa streckkodsinnehåll.
SE55 visar en grön siktpunkt (streck-prick-streck). SE4710 visar en röd siktpunkt.
 1. Kontrollera att en app är öppen på enheten och att textfältet är i fokus (textmarkör i textfältet).
 2. Rikta skanningsfönstret på enhetens ovansida mot en streck- eller QR-kod.
  Bild på en streckkod som skannas.
 3. Tryck och håll in avläsningsknappen.
  Enheten projicerar avläsningsmönstret.
 4. Kontrollera att streck- eller QR-koden är inom det område som bildas av skanningsmönstret.
  Skanningsmönster
  SE55
  SE4720
  Bild på SE55-skanningsmönster.
  SE4720-skanningsmönster.
  Skanningsmönster i plocklisteläget med flera streckkoder
  SE55
  SE4720
  Bild på grön SE55-skanning med streck-prick-streck.
  Bild på SE4720-skanning med röd punkt.
  När enheten är i plocklisteläge avkodas inte streck-/QR-koden förrän mitten av hårkorset rör vid den.
  Dataregistreringsindikatorn lyser med ett grönt sken och enheten piper, som standard, för att ange att streck- eller QR-koden har avkodats.
 5. Släpp avläsningsknappen.
  Streck- eller QR-kodsdata visas i textfältet på enheten.