Batteribyte
Batteribyte

Batteribyte

Enheten har stöd för snabbytesläge där användaren kan byta batteriet utan att stänga av enheten. När användaren tar bort kärnan från skalet stängs displayen av och enheten går in i lågenergiläge (indikeras med en enda röd blinkning av indikatorlampan för skanning/anpassat). Byt ut batteriet inom två minuter för att bevara minnets beständighet.
 1. Ta bort den kroppsburna enheten.
  Information om hur du tar bort fingerutlösaren och handledsfästet finns i Ta bort utlösar- och skalenheten och Ta bort handledsfästet.
 2. Rotera enheten så att pekskärmen är vänd nedåt.
 3. Tryck på batteriets frigöringsspärr (1).
  Tryck på batterispärren
 4. Lyft ut batteriet ur batterifacket.
  Ta bort batteriet
 5. Rikta in batteriet så att batteriets undersida hakar i låsspåren (1).
  Batteriets låsspår
 6. Tryck ned batteriet i batterifacket tills batteriets frigöringsspärrar snäpper på plats.
  Sätta i ett batteri