Ändra utlösarens placering för den konvergerade skannern
Ändra utlösarens placering för den konvergerade skannern

Ändra utlösarens placering för den konvergerade skannern

Utlösarenheten kan ändras för att passa användning på vänster eller höger hand.
Fastställ om den konvergerade skannern WS50 ska användas på höger eller vänster hand så att skanningsutlösaren placeras bredvid tummen.
De beskrivna procedurerna gäller för både höger- och vänsterhänta användare. Bilderna i detta avsnitt visar stegen för att ändra utlösarens placering från höger till vänster som ett exempel.
 1. På enhetens undersida lyfter du fingerkomfortdynan från enhetens framsida och sedan lyfter du den från baksidan.
  Lyfta komfortdynan
 2. Följ instruktionerna på enhetens baksida för att demontera utlösarenheten.
  1. Lås upp utlösarenheten genom att trycka på frigöringsspärren för att låsa upp (4).
  2. Skjut utlösarenheten i riktning mot Upplåsning (1) tills den svarta triangeln (2) är i linje med den graverade triangeln (3).
   Etikett på avtryckarhandtag
  3. Lyft utlösarenheten.
   Lyfta utlösarenheten
 3. Vrid utlösarenheten så att skanningsutlösaren är placerad bredvid tummen.
 4. När du sätter tillbaka utlösarenheten på baksidan av kärnan i skalet ska du se till att den svarta triangeln (2) är i linje med den graverade triangeln (3).
  Montera utlösarenheten
 5. Skjut utlösarenheten i riktning mot Låsning (4).
 6. Lås utlösarenheten genom att vid behov trycka spärren till läget Låsning (1).
 7. Sätt tillbaka fingerkomfortdynan på enhetens undersida.