Installera batteriet för den konvergerade skannern WS50 RFID
Installera batteriet för den konvergerade skannern WS50 RFID

Installera batteriet för den konvergerade skannern WS50 RFID

Montera batteriet på 2 400 mAh i den konvergerade skannern WS50 RFID.
  1. Rikta in batteriet så att batteriets undersida hakar i låsspåren.
  2. Tryck in batteriet i batterifacket tills det snäpper på plats.