Montera handledsfästet
Montera handledsfästet

Montera handledsfästet

Med handledsfästet kan användaren bära enheten på handleden. Sätt tillbaka enheten på den handledsfästa enheten efter att batteriet har laddats.
Sätt i batteriet i kärnan innan du placerar kärnan i skalet.
  1. Skjut in kärnan (1) i handledsfästets skal (2) tills frigöringsfliken på handledsfästets skal snäpper på plats.
    Skjuta in kärnan i handledsfästets skal
  2. Sätt i enheten, överdelen först, i den handledsfästa hållaren.
    Sätta i kärna och skal i handledsfästet
  3. Tryck ned frigöringsfliken (3) på handledsfästet och enheten samtidigt tills låsflikarna (2) glider in i låsspåren (1).
    Handledsfästets låsflikar