Montera handryggsfästet
Montera handryggsfästet

Montera handryggsfästet

Montera handryggsfästet på handsken och montera sedan kärnan i skalet på handryggsfästet.
Fastställ om enheten ska användas på höger eller vänster hand.
De beskrivna procedurerna gäller för både höger- och vänsterhänta användare. Stegen i det här avsnittet använder en högerhandske som exempel.
Spår för sladdlängd
Handryggsfästet har tre spår där användaren kan placera utlösarsladden. Sätt i utlösarsladden i ett av spåren i enlighet med storleken på användarens hand:
1
För stora händer
2
För medelstora händer
3
För små händer
 1. Så här monterar du ett handryggsfäste på handsken:
  1. För in utlösarsladden och knappen (1) genom utlösaröppningen på handsken (2).
   Sätta i handryggsutlösarknappen
  2. Trä remmen (2) genom en av remöppningarna (3) på handryggsfästet (1).
   Föra in remmen genom handryggsfästet
  3. Trä remmen genom den andra öppningen på fästet och fäst den sedan med kardborrbandet.
 2. Sätt på handsken genom att sticka in handen i handsken, med tummen genom den mindre öppningen och övriga fyra fingrar genom den större öppningen.
  Placera handsken på handen
 3. Trä remmen (1) genom spännet och fäst remmens ände med kardborrbandet.
  Fästa remmen för att hålla handsken på plats
  Justera remmen till en bekväm position så att den sitter säkert genom att dra åt eller lossa remmen.
 4. Placera utlösaren så att knappen är lätt att komma åt med tummen och fäst den sedan på handsken med kardborrebandet.
 5. Skjut in kärnan (1) i skalet på handryggsfästet. Tryck in handryggsfästets knapp (2) vid montering.
  Skjuta på kärnan och skalet på handryggsfästet
  Släpp knappen (2) när enheten snäpper på plats på handryggsfästet.
 6. Sätt tillbaka fästet på handsken för att rikta in fästet mot knogen på långfingret.
 7. Dra åt eller lossa handskremmen om det behövs.
Om du vill ta bort kärnan i skalet från handryggsfästet trycker du på handryggsfästets knapp och drar kärnan i skalet bort från knappen på handryggsfästet.