Montera utlösar- och skalenheten för den konvergerade skannern
Montera utlösar- och skalenheten för den konvergerade skannern

Montera utlösar- och skalenheten för den konvergerade skannern

Montera kärnenheten på utlösar- och skalenheten för att använda en tumstyrd utlösare.
  1. Kontrollera att kärnenhetens pekskärm är vänd uppåt.
  2. Skjut in kärnan (2) i utlösar- och skalenheten (1) tills skalets frigöringsspärr snäpper på plats.
    Sätt i batteriet i kärnan innan du skjuter in kärnan i skalet.
    Skjut in kärnan i utlösar- och skalenheten