Sätta i batteriet
Sätta i batteriet

Sätta i batteriet

Montera batteriet på 1 300 mAh i den konvergerade skannern WS50. Montera batteriet på 800 mAh i handledsfästet till WS50. Montera batteriet på 2 400 mAh i handledsfästet till WS50 RFID.
  1. Rikta in batteriet så att batteriets undersida hakar i låsspåren (1).
    Batteriets låsspår
  2. Tryck ned batteriet i batterifacket tills batteriets frigöringsspärrar snäpper på plats.
    Sätta i ett batteri