Sätta ihop handledsfästet
Sätta ihop handledsfästet

Sätta ihop handledsfästet

Det här avsnittet beskriver hur du sätter ihop handledsfästet.
  1. Öppna antennfickan och för in kabeln i ficköppningen. Kläm på remmen för att dra kabel igenom den.
  2. För in kabeln genom ficköppningen och ut genom hålet. För högerhänta enheter använder du fliken för att säkra kabeln på plats.
  3. Rikta in antennen så att den matchar bilden på fickan och sätt sedan in antennen i fickan.
  4. Fäst monteringsplattan på handledsremmen.
  5. Anslut kabeln till monteringsplattan. För högerhänta enheter: böj kabeln försiktigt bakåt och anslut.
  6. Rulla in överflödig kabel under antennen och stäng fickan med kardborrbandet.
  7. För handledsremmens ändfäste genom den smala öppningen och snäpp sedan ihop fästena.
  8. Fäst handledsremmen och vrid sedan på ratten för att dra åt den.
  9. Fäst kärnenheten på monteringsplattan.