Sätta ihop handryggsfästet med den externa antennen
Sätta ihop handryggsfästet med den externa antennen

Sätta ihop handryggsfästet med den externa antennen

 1. För in kabeln i fickan och dra sedan kabeln genom ficköppningen.
 2. Rikta in antennen så att den matchar bilden på fickan och sätt sedan in antennen i fickan.
 3. Sätt i kabeln i facket närmast antennen.
 4. För kabeln genom handledsremmen genom att vrida den vid förbindningen och dra sedan ut kabeln genom den yttersta öppningen enligt vad som visas i bilden. Använd en hand för att mata in kabeln medan den andra leder den.
 5. För in handledsremmens ände i den smala öppningen.
 6. Dra tillbaka remmen som sitter på handsken.
 7. Fäst handledsremmen i handsken genom att trycka ihop dem med hjälp av kardborrbandet.
 8. För in utlösarsladden och knappen genom utlösaröppningen på handsken.
 9. Trä remmen genom den remöppningarna på handfästet och fäst den sedan med kardborrbandet.
 10. Anslut kabeln till handfästet.
 11. Sätt på handsken genom att sticka in handen i handsken, med tummen genom den mindre öppningen och övriga fingrar genom den större öppningen.
 12. Trä remmen genom spännet och fäst remmens ände med kardborrbandet. Justera handremmen till en bekväm position så att den sitter säkert genom att dra åt eller lossa remmen.
 13. Justera handledsremmen till en bekväm position genom att dra åt eller lossa remmen och sedan fästa remmens ände på plats med kardborrbandet.
 14. Fäst kärnenheten på handfästet.
Den slutliga enheten ser ut så här.