Ladda reservbatteriet
Ladda reservbatteriet

Ladda reservbatteriet

Ladda reservbatteriet med en av batteriladdarna.
  1. Anslut laddaren till en strömkälla.
  2. Sätt i batteriet i ett laddningsfack.
    Ladda reservbatterier
  3. Tryck försiktigt ned batteriet för att säkerställa ordentlig kontakt.
    Indikatorlampan för laddning av reservbatterier på batteriladdaren visar status för batteriladdningen.