Laddningsindikatorer
Laddningsindikatorer

Laddningsindikatorer

Indikatorlampan för laddning av reservbatteriet på dockan visar status för laddningen av reservbatteriet.
Indikatorlampor för laddning av reservbatterier
Tillstånd
Indikering
Av
Batteriet laddas inte. Batteriet sitter inte rätt i dockan, eller så är ingen strömkälla ansluten. Vaggan får ingen ström.
Fast gult sken
Ett friskt batteri laddas.
Fast grönt sken
Laddningen av det friska batteriet är klar.
Blinkar snabbt i rött (två blinkningar/sekund)
Laddningsfel, till exempel:
  • Temperaturen är för låg eller för hög.
  • Laddningen har pågått för länge utan att slutföras (normalt åtta timmar).
Fast rött sken
Dåligt batteri laddas eller är fulladdat.