Rekommendationer avseende arbetsmiljön
Rekommendationer avseende arbetsmiljön

Rekommendationer avseende arbetsmiljön

Följ de ergonomiska rekommendationerna för att undvika eller minimera risken för ergonomisk skada.
 • Se till att användarna får utbildning i korrekt och säker montering av den konvergerade skannern på fingrarna.
 • Kontrollera att fingerkomfortdynan sitter på plats och att remspännet är ordentligt fäst på fingrarna med den konvergerade skannern.
 • Se till att användarna får utbildning i korrekt och säker montering av handledsfästet på handleden.
 • Kontrollera att enheten inte är sliten nära handleden.
 • Använd en mindre handledsrem för små till medelstora handleder. Använd en större rem för medelstora till stora handleder.
 • Se till att enheten är monterad så att displayen är vänd mot användaren.
 • Underhåll och rengör kroppsburna komponenter som remmar och mjuka material.
 • Minska eller eliminera onödiga upprepade rörelser och aktivering.
 • Upprätthåll en neutral arbetsställning.
 • Minska eller eliminera ställningar med lyfta armar och axlar.
 • Minska eller eliminera överdriven belastning.
 • Förvara föremål som används ofta så att de lätt kan nås.
 • Utför uppgifter på rätt arbetshöjd.
 • Minska eller eliminera direkt tryck.
 • Tillhandahåll tillräckligt spelrum.
 • Tillhandahåll en lämplig arbetsmiljö.
 • Förbättra arbetsrutinerna med hjälp av enheten.