Ta bort handledsfästet
Ta bort handledsfästet

Ta bort handledsfästet

Ta bort kärnan och skalet från handledsfästet för laddning. Sätt tillbaka kärnan och skalet på fästet efter laddning.
  1. Tryck ned frigöringsfliken (3) på handledsfästet.
  2. Lyft enheten, underdelen först, från handledsfästet.
    Handledsfästets låsflikar
    Låsflikarna (2) lyfts bort från låsspåren (1).
  3. Ta bort kärnan i skalet från den handledsfästa enheten.
  4. Ta bort kärnan (2) från skalet (3) genom att trycka ned skalfrigöringsfliken (1) och sedan skjuta kärnan bort från skalet (3).
    Ta bort kärnan från skalet