Ta bort utlösar- och skalenheten
Ta bort utlösar- och skalenheten

Ta bort utlösar- och skalenheten

Ta bort kärnan från utlösar- och skalenheten när du behöver byta batteri.
  1. Tryck ned skalets frigöringsflik (1).
    Tryck på utlösarens frigöringsflik och tryck ut kärnan från utlösar- och skalenheten
  2. Skjut kärnan (1) bort från utlösar- och skalenheten (2).
    Trycka ut kärnan från utlösar- och skalenheten