Använda kameran
Använda kameran

Använda kameran

Använd den främre eller bakre kameran för att ta ett foto eller spela in en video.
Om du använder den främre kameran öppnar du integritetsskyddet framför den främre kameran.
Så här tar du ett foto eller spelar in en video:
  1. Öppna kameraprogrammet.
  2. Rikta den bakre kameran mot ett motiv.
  3. Tryck på shutter button (slutarknappen) på skärmen för att ta ett foto eller spela in en video.