Funktioner
Funktioner

Funktioner

I det här avsnittet listas surfplattan ET6x funktioner.
Surfplattor med pekskärmsvärmare har en blå linje runt skärmen.
Batterifria surfplattor har ett tomt batteripack för att skydda mot vatten och damm.
ET6x framifrån
vy framifrån
Vy framifrån
Nummer
Objekt
Beskrivning
1
Främre mikrofon
Används för röstkommunikation eller ljudinspelningar.
2
Främre kamera
Används till videosamtal.
3
Ljussensor
Fastställer omgivningsljuset för styrning av intensiteten i displayens bakgrundsbelysning.
4
Åtkomstlucka
Säker lucka för åtkomst till USB-portarna (två USB-A och en USB-C).
5
Pekskärm
Visar all information som krävs för att använda enheten.
6
Uttag för dockinriktning
Hjälper till att rikta in surfplattan mot dockan.
7
Högtalare
Förmedlar ljud.
8
Anslutningsport för docka
Tillhandahåller USB-kommunikation via dockan.
9
Laddningsindikator
Visar strömstatus och batteriladdningsstatus under laddning och aviseringar som genererats av program.
10
Uttag för att fästa tangentbord/axelrem
Används för att rikta in och montera tangentbordet eller axelremmen.
11
Power (strömbrytare)
Startar och stänger av skärmen. Tryck och släpp för att starta enheten. Tryck och håll ned för att starta om eller stänga av enheten.
12
Volume up (höj volymen)
Höjer ljudvolymen.
13
Volume down (sänk volymen)
Sänker ljudvolymen.
14
Anslutningsport för tangentbord
Tillhandahåller ström och kommunikation med tangentbordet.
15
P3 button (P3-knapp)
Programmerbar knapp (PTT – standard).
16
Plats för Kensington-lås
Gör det möjligt att montera en säkerhetskabel för att förhindra stöld eller obehörig användning av surfplattan.
17
P2 button (P2-knapp)
Programmerbar knapp (Home (Hem) – standard).
18
P1 button (P1-knapp)
Programmerbar knapp (Back (Tillbaka) – standard).
19
Anslutningsport för docka/antenn
Tillhandahåller ström- och antennanslutning via dockan.
USB-portar
USB-portar
Nummer
Objekt
Beskrivning
1
USB-A-port
Kommunicerar med tillbehör som skannrar.
2
USB-C-port
Kommunicerar med en värddator och tillhandahåller laddning.
ET6x bakifrån
vy framifrån
Nummer
Objekt
Beskrivning
1
NFC-antenn
Används för att läsa NFC-kort.
2
Plats för montering av pekpenna
Plats att fästa en pekpenna.
3
Placering av monteringspunkter
Anger monteringspunkter på polymerfilm för fästskruvar som tillbehör. VARNING: Ta inte bort polymerfilmen.
4
Skannerns avläsarfönster
Utför datainsamling med hjälp av bildbehandlaren.
5
Bakre kamera
Kamera med autofokus som tar foton, läser in streckkodsdata och läser OCR-data.
6
Integritetslucka för främre kameran
Används för att täcka den främre kameran när den inte används.
7
Kamerablixt (LED) till den bakre kameran
Ger kameran belysning.
8
Bakre mikrofon
Används för ljudinspelningar.
9
Anslutningsport för utökad kommunikation
Ger USB-kommunikation och ström till ett tillbehör.
10
Plats för montering av pekpenna
Plats att fästa en pekpenna.
11
Scan button (avläsningsknapp)
Initierar streckkodsläsning när ett skanningsaktiverat program är aktivt.
12
Uttag för dockinriktning
Hjälper till att rikta in surfplattan mot dockan.
13
Låsmekanism för docka
Säkrar surfplattan till en docka.
14
Frigöringsspärrar för batteriet
Frigör batteriet.
15
Batteri
Tomt batteripaket
Strömförsörjer surfplattan.
Ger vatten- och dammskydd när den används i en installation med fast fäste när ett batteri inte behövs.